Wideoer fra træningen på Falkenberg i Sverige

http://www.youtube.com/watch?v=BouxAhdkEoI

http://www.youtube.com/watch?v=zfPEZuE-eAk

http://www.youtube.com/watch?v=N8WlMQ3GRF8

http://www.youtube.com/watch?v=vTXgSxsh5-o

http://www.youtube.com/watch?v=JyC35VmRINE